Stadnina ochaby sp.z.o.o :: stadnina koni, angloaraby, hodowla koni, aukcje koni, ogiery czołowe, stanówka
Konie, Sprzedaże staże hodowlane, metoda monty robertsa Wyścigi konne, agroturystyka, hipoterapia, hodowla koni
Aukcje koni, ogiery czołowe, wyścigi konne, konie sportowe Kursy jeŸdzieckie, szkółka jeŸdziecka, imprezy jeŸdzieckie, zajeżdżanie koni
Ochaby, stadnina, ośrodek sportów konnych, pensjonat dla koni, trening koni sportowych
Konie, osk ,stadnina ochaby, wczasy w siodle, karp, sprzedaż ryb, sprzedaż karpia
Stawy hodowlaneStadnina Koni Ochaby posiada stawy hodowlane o łącznej powierzchni lustra wody 110 ha. Stawy te znajdują się w trzech kompleksach stawów oddalonych od siebie o 10 i 20 km. Każdy z tych kompleksów charakteryzuje się swoją odrębną specyfiką:
  • kompleks stawowy Pruchna - w skład jego wchodzi staw Wesserunki o powierzchni ogroblowanej 38 ha znajdujący się w miejscowości Pruchna oraz magazyny rybne w miejscowości Drogomyśl. Staw Wesserunki jest stawem bardzo żyznym o produkcji naturalnej 500 - 600 kg/ha. Jest podstawowym stawem produkcyjnym karpia handlowego o średnio rocznej produkcji całkowitej ok. 1300 - 1400 kg/ha. Magazyny rybne służą do magazynowania ryby handlowej w okresie przedświątecznym.
  • kompleks stawowy Golasowice - znajduje się w miejscowości Golasowice, w skład jego wchodzą dwa stawy: Zamkowy i Szczepnica o pow. 6 ha. Kompleks stawów golasowickich przeznaczany jest pod produkcję ryby handlowej oraz ryby obsadowej (kroczka lub narybku). W kompleksie tym również znajdują się bardzo żyzne stawy o dużych możliwościach produkcyjnych.
  • kompleks stawowy Pielgrzymowice składa się z trzech stawów o łącznej powierzchni 12 ha oraz magazynów rybnych. Kompleks ten przeznaczony jest pod produkcję ryby towarowej oraz obsadowej (kroczka lub narybku). Stawy pielgrzymowickie również posiadają duże możliwości produkcyjne nie ustępujące stawom kompleksu Golasowice. Jednak w ostatnich latach wystąpił w środku sezonu niedobór wody.
  • kompleks stawowy Zebrzydowice, składa się z dwóch stawów o łącznej powierzchni 23 ha. Są to stawy o niższej produkcji naturalnej ( 150 - 250 kg/ha), przeznaczone do produkcji materiału obsadowego (narybku, kroczka). Stawy te zdecydowanie ustępują pod względem możliwości produkcyjnych stawom z wyżej wymienionych kompleksów. Ich wartość hodowlaną i produkcyjną może zdecydowanie obniżyć niedobór wody w sezonie spowodowany powstającymi wyżej na tym samym cieku wodnym stawami produkcyjnymi, które w okresie niżowym zabiorą potrzebną do produkcji materiału obsadowego (narybku, kroczka) wodę.
Możliwości produkcyjne trzech obiektów stawowych w Stadninie Koni Ochaby są duże, pozwalają osiągnąć całkowitą produkcję karpia w ilości ponad 100 ton rocznie co daje średnioroczną produkcję z 1 ha w ilości 1200 - 1300 kg. Do osiągnięcia tak zaplanowanej produkcji należy w pełnym cyklu trzy letnim obsadzić: 1 milion wylęgu, aby wyprodukować 200 - 300 tys. sztuk narybku karpia o średniej masie jednostkowej 30 - 40g, który pozwoli osiągnąć w kolejnym roku produkcję kroczka w ilości 100 - 150 tys. sztuk o średniej masie jednostkowej 200 - 250 g, zabezpieczającą produkcję ryby handlowej w ilości 80 - 85 ton. Do osiągnięcia tak zaplanowanej produkcji w cyklu rocznym należy przewidzieć do skarmienia około 300 ton pasz zbożowych.
Konie, osk, stadnina ochaby, narybek, kroczek, gospodarstwo rybne, stawy rybne
Konie, doradztwo hodowli koni, konie sportowe, osk, stadnina ochaby
Konie, rasy koni, osk, pensjonat dla koni, stadnina ochaby
Kontakt - imprezy jeździeckie, kursy jeździeckie, szkółka jeździecka