Produkcja roślinna

Produkcja roślinna jest prowadzona na powierzchni 294,4 ha z myślą o zapewnieniu bazy paszowej dla hodowli koni i produkcji karpia. Dominującą kulturą uprawy na gruntach ornych są zboża. Praktycznie udział ten wynosi 100% w strukturze zasiewów. Nadwyżki produkcji zbóż przeznaczone są do sprzedaży.

Ostatnio w galerii

facebook